Terugblik eerste 90-dagen-cyclus a

Leden van de task­force en werk­groepen waren 23 jan­u­ari samen om vooruit te kijken op het komende half jaar oper­a­tionalis­er­ing van het plan Bra­bantStad maakt het. En om terug te blikken op de tot nu toe bereik­te resul­tat­en van de samen­werk­ing in regio­profielver­band. Deze werd door de aan­wezi­gen samengevat met het veel­belovende ‘5+1=10’.

Wij vat­ten alle resul­tat­en samen in een set kaarten, die kan wor­den gedown­load met een klik op de afbeeld­ing.