Voorbereidingen voor gezamenlijke aanvraag CmK3 a

De Stu­ur­groep CmK Bra­bantStad is begonnen met het schri­jven van de aan­vraag voor CmK3. Er wordt ingezet op vier grote the­ma’s:

  1. kansen­gelijkheid: gelijke toe­gang tot cul­tu­ur voor iedere leer­ling;
  2. pro­fes­sion­alis­er­ing: een aan­bod aan deskundighei­ds­bevorder­ing voor heel Bra­bant;
  3. ver­sterken van de netwerken tussen stad en omliggende gemeen­ten;
  4. cur­ricu­lumvernieuwing en daarmee de imple­men­tatie van De Cul­tu­ur Lop­er en De Cul­turele Ladekast.

 

Bij het schri­jven van de aan­vraag betrekt de stu­ur­groep wethoud­ers, ambtenaren en inter­me­di­airs cul­tu­ure­d­u­catie. Hoe wordt dit aangepakt? Admin­is­tratief pen­vo­erder Kun­st­loc Bra­bant informeert het veld via onder meer vlogs en organ­iseert online spreekuren. > Lees meer