83 aanvragen Professionele Kunsten

Voor de Meer­jaren­sub­si­dies Pro­fes­sionele Kun­sten 2021 - 2024 zijn 83 aan­vra­gen inge­di­end. De komende weken legt de Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur de aan­vra­gen langs de lat van de cri­te­ria, hier­bij onder­s­te­und door coördinerend sec­re­taris Aline Knip. De com­missie gaat het inte­grale advies geven over de aan­vra­gen voor de nieuwe kun­sten­plan­pe­ri­ode 2021–2024. De besluitvorm­ing op basis van het advies wordt voor de zomer verwacht.

Aan­vragers Pro­fes­sionele Kun­sten

Samen­stelling Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur