Informatie- en inputsessie #2 meerjarenregeling

De tweede Infor­matie- en input­sessie over de Meer­jaren­regeling Pro­fes­sionele Kun­sten Bra­bantStad op 12 sep­tem­ber bood volop ruimte voor vra­gen van het veld. De deel­ne­mers reageer­den zo op het con­cept van de nieuwe meer­jaren­regeling. Ad van Niek­erk, lid van de Task­force Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad noteerde de vra­gen en antwo­or­den en een aan­tal oproepen.

Down­load hier het ver­slag: Ver­slag Infor­matie- en input­sessie #2 meer­jaren­regeling

Down­load hier de Pow­er­Point-pre­sen­tatie: Pre­sen­tatie 12 sep­tem­ber

Down­load hier het overzicht van de aan­wezi­gen: Deel­ne­mers Infor­matie- en input­sessie #2 meer­jaren­sub­si­dies