Kick-off Samen Cultuurmaken Verbreden

OCW, Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie en LKCA organ­iseer­den op 31 jan­u­ari in Utrecht een kick-off bijeenkomst Samen Cul­tu­ur­mak­en Ver­bre­den. Door ver­schil­lende sprek­ers is infor­matie gegeven over de nieuwe aan­loopregeling. Doel van Samen Cul­tu­ur­mak­en Ver­bre­den is het cul­turele en sociale domein stim­uleren om (nog beter) samen te werken en zo cul­tu­ur­mak­en toe­ganke­lijk­er te mak­en. Een terug­b­lik op de bijeenkomst.

LKCA deelt de pre­sen­taties van Elt­je Bos, Warn­er Werk­hoven en Win­nie Boeg­born en een aan­tal links naar de opna­men die zijn gemaakt.

Pre­sen­tatie 31012020

De bijeenkomst was te vol­gen via een livestream. De reg­is­tratie is terug te kijken via Youtube.

Reg­is­tratie deel 1 

Reg­is­tratie deel 2 

Pub­liek­sre­ac­ties 

 

Op 5 maart organ­iseert Kun­st­loc Bra­bant een infor­matiebi­jeenkomst over de aan­loopregeling. Meer infor­matie